ne demek?

Bir düşünce veya yargının birincil anlamının arkasında kalan ikincil anlam; örtük anlam, örtülü anlam

Tipi / Türü;

isim dil bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

alt an-lam

Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlam; örtük anlam, örtülü anlam

Üst anlamlı sözlük birimi tarafından kapsanan anlam

Kullanımı;

"Yedi yıldızdan oluşan evren anlayışı içinde yıldızların her biri birer alt anlam oluşturmaktadır."