ne demek?

Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul; encümen, komisyon, komite

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

alt ku-rul

Meclis veya herhangi bir kurultayda bazı konuları inceleyerek varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula getirmekle görevli, milletvekilleri arasından oluşturulan yardımcı kurul; yarkurul, encümen, komisyon, komite