ne demek?

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca alcali"

İlişkili birleşik kelimeler;

"alkali metaller""alkalimetre"

Hecelenişi / Hecelemesi;

al-ka-li

Köken (Etimoloji) bilgisi: