alkali ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca alcali

İlişkili birleşik kelimeler; "alkali metaller" "alkalimetre"

Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ka-li