alkalimetre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alkaliölçer. "(Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca alcalimètre


Hecelenişi / Hecelemesi;
al-ka-li-met-re
alkalimetre