alfabe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

kelimesinin kökeni; Fransızca alphabet

Örnek / Cümle; "Alfabe değişimi ile okur yazar oranı hızla yükselmiştir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin başlangıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "alfabe dışı" "alfabe sırası" "Mors alfabesi" "parmak alfabesi" "sesçil alfabe" "Arap alfabesi" "Kiril alfabesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
al-fa-be