Kiril alfabesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Slavlar için IX. yüzyılda Yunan harflerine dayalı olarak düzenlenmiş alfabe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ki-ril al-fa-be-si