ne demek?

Slavlar için IX. yüzyılda Yunan harflerine dayalı olarak düzenlenmiş alfabe; Kiril

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

Ki-ril al-fa-be-si