parmak alfabesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşitme engellilerce kullanılmak üzere her harf için parmakların değişik durum alması ile oluşturulan alfabe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
par-mak al-fa-be-si