ne demek?

Bazı kişilerin park, sokak, köprü vb. açık alanlarda çaresiz kalabileceklerini düşünerek duydukları ürkeklik hastalığı; meydan korkusu, agorafobi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tıp

Hecelenişi / Hecelemesi;

alan kor-ku-su