aksülamel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tepki, reaksiyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaks + ʿamel


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-sü-la-mel