akompanyatör ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir parça çalındığı zaman ses veya bir aletle ona eşlik eden kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca accompagnateur


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kom-pan-ya-tör