aklınca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre, aklı sıra

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,alay yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ak-lın-ca