akım azalışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Akım uygulanan noktadan başlayarak boru hattı boyunca boru potansiyelinin ve borudan geçen akımın azalması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-kım a-za-lı-şı