ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► akıllıca

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Öyle bir maden ki harbin devam ettiği müddetçe İzzetî Efendi onu akıllıcasına işletecek oldu mu idi, ömrünün sonuna kadar refah içerisinde yaşaması işten bile değildi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

akıl-lı-ca-sı-na