aşırı akım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı gerilim. "(beyan edilen değerden büyük olan akım)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-şı-rı a-kım