ağız tadı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ailede veya toplumda dirlik düzenlik, iyi geçinme, rahatlık, kemaliafiyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğız ta-dı