ağız dolusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağzın alabileceği kadar

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birçok, birbiri ardınca olan


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğız do-lu-su