ne demek?

Üzeri boş bırakılan bir kâğıdın altına, dolduracak olana güvenilerek atılan imza

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Sonra açık imza koyacak kadar korkak değilim. Korkaklardan da hoşlanmam."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık imza