ne demek?

Serçegillerden, erkeğinin kuyruğu lir biçiminde ve çok süslü bir tür Avustralya kuşu (Maenura superba)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

Avust-ral-ya ka-ra-ta-vu-ğu