Avustralya karatavuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Serçegillerden, erkeğinin kuyruğu lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuşu "(Maenura superba)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
A-vust-ral-ya ka-ra-ta-vu-ğu