çiçek sapı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün çiçeklerin, üzerinde toplandığı veya bitiştiği sap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çi-çek sa-pı