çatal bıçak takımı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sofra için gerekli olan çatal, kaşık, bıçak ve diğer servis araçlarının tümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tal bı-çak ta-kı-mı