çarpanlara ayırma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sayıyı veya cebirsel anlatımı, iki veya daha çok çarpanın çarpımı durumuna getirme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-pan-la-ra a-yır-ma