ne demek?

Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Farsça çāder"

Kullanımı;

"Kılıcını çekip tek başına atını, düşman başkumandanının çadırına saldırarak ölüm arayan Türk kumandanları görülmüştür."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-dır

Gölgelik olarak kullanılan tente veya şemsiye