ne demek?

Olağanüstü durumlarda afet bölgelerinde kurulan çadırlardan oluşan geçici yerleşim yeri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Küçük oğlanla gelin şimdilik yanımdalar, çadırkentte... ama kim bilir nereye gidecekler daha sonra..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-dır kent