çadır kent ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olağanüstü durumlarda afet bölgelerinde kurulan çadırlardan oluşan geçici yerleşim yeri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-dır kent