yolunu tutmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

O yere doğru gitmeye başlamak. "(bir yerin yolunu tutmak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "deyim"

Örnek / Cümle; "Ders bitince hemen evin yolunu tuttu."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Benimsemek, gereğini yerine getirmek. "(bir şeyin yolunu tutmak)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
yo-lu-nu tut-mak