ne demek?

Allah tarafından insanın başına gelmesi ezelde kararlaştırılmış olan şeyler; yazı (I), alın yazısı, baht, devran, kader, ezelî takdir, hayat (I), kader çizgisi, mukadderat, takdiriilahi, tecelli, fatalite

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim din bilimi

Kullanımı;

"Benden iş çıkaramayacağını anlayan çocuk, yazgısına razı olarak mukavva tezgâhının başına dönüyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

yaz-gı