ne demek?

rüzgâr, deniz ve yolun durumu dolayısıyla deniz taşıtları iki yana sallanmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

yal-pa vur-mak

iki yana eğilerek yürümek

Kullanımı;

"Kendisi siyah astragan kürkünün içinde sağa sola hafif bir yalpa vuruyordu."

dağılmak, sağa sola yayılmak

Kullanımı;

"Ara sıra çatlak bir nara, dağdan dağa yalpa vuruyor."