varagele bombardımanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin çok sık uyguladığı bombardıman yöntemi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
va-ra-ge-le bom-bar-dı-ma-nı