ne demek?

Allah'ın bir olduğunu söylemek

Hecelenişi / Hecelemesi;

tev-hit et-mek

birleştirmek, bir araya getirmek

Tipi / Türü;

eskimiş

Kullanımı;

"Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."