tek sayı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

1, 3, 5, 7, 9 gibi kesirsiz olarak 2'ye bölünemeyen sayılar.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
tek sa-yı