ne demek?

Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı'nın varlığına inanma; teizm

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim felsefe

Hecelenişi / Hecelemesi;

tan-rı-cı-lık