tabii afet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğal afet. "(İnsan eliyle önlenemeyen sel, fırtına, deprem, dolu vb. felaketlerin her biri)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ta-bi-i a-fet