ne demek?

Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim coğrafya

Kökeni;

"İspanyolca selva"

Hecelenişi / Hecelemesi;

sel-va