selva ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlar.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, coğrafya"

kelimesinin kökeni; İspanyolca selva


Hecelenişi / Hecelemesi;
sel-va