saygıdeğer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
say-gı-de-ğer