ne demek?

Güneş’in ışık yuvarını saran, tam güneş tutulmasında görülebilir duruma gelen, yaklaşık 10.000 kilometre kalınlığındaki atmosfer katmanı; renk küre, kromosfer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim gök bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

renk yu-va-rı