prehistorya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarih öncesi. "(yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Latince prae historiae


Hecelenişi / Hecelemesi;
p-re-his-tor-ya