ne demek?

Papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan, yurdumuzda da kafeslerde beslenen, basit bazı sesleri ve kelimeleri taklit edebilen, eşine çok düşkün, sarı, yeşil ve kül renginde tüyü olan, uzun ve sivri kuyruklu bir kuş (Melopsittacus undulatus)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Kullanımı;

"Pencere önüne kafes içinde iki muhabbet kuşu konmuştu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

mu-hab-bet kuşu