ne demek?

Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İtalyanca condura"

Kullanımı;

"Kundurasının tahta ökçeleri, ıssız Babıali kaldırımlarına vurdukça bir çekiç sesiyle ötüyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kun-du-ra