ne demek?

Beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 metre kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

kud-ret hel-va-sı

Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen, hekimlikte kabızlık giderici olarak kullanılan macun