kubbeli delik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Trakeit gözelerinin uçlarında bulunan ve besin suyunun düşey yönde ilerlemesini sağlayan geçiş yolu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
kub-be-li de-lik