ne demek?

Koruma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"İşte bu yüzden seviyordum bu çocuğu, kötülük karşısında şaşkınlığını hâlâ koruyabildiği için."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ru-ya-bil-mek


Korumaya gücü yetmek

Koruma becerisi bulunmak