ne demek?

Tehlikeden kurtulmak, korunmak için yapılmış yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ru-nak

Sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer

Kullanımı;

"Öyle bir savaştayım ki sığınağı, korunağı yok."

Koruyan, esirgeyen, saklayan kimse

Tipi / Türü;

mecaz