ne demek?

Kasıklarda olduğu sanılan, korkuyu atlatmak için sıkılması gerektiğine inanılan damar

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Yere yatırdı. Uzun uzadıya kasıklarıma, korku damarlarıma bastı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kor-ku da-ma-rı