ne demek?

Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak; korkulmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Karanlık yerde insan korkmaz mıydı?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

kork-mak


Kaygı duymak, endişe etmek

Çekinmek, sakınmak, saygı duymak

Kullanımı;

"Sabaha karşı aşağı indi, aralık kapıdan korka korka babasına baktı."

Yapamamak, cesaret edememek