ne demek?

Korkak olma durumu; tavşanlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Benim bu korkaklığımı görünce yine o arkamdan peydah olur."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kor-kak-lık

Korkakça davranış; kansızlık, ödleklik, tabansızlık, tavşanlık