ne demek?

Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral; alüminyum taşı, boksit

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mineraloji

Kökeni;

"Fransızca corindon"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-rin-don