ne demek?

Dans adımlarının kâğıda geçirilmesi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca choréographie"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-re-og-ra-fi

Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatları

Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü