ne demek?

Bütün gücünü kullanarak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kökeni;

"Fransızca corps à corps"

Kullanımı;

"... Hüseyin Paşa, tedbirle yol alıp baskın ihtimalini ortadan kaldırınca korakor uğraşa girmekten başka çaresi kalmadı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-ra-kor


Bütün gücünü kullanarak

Kullanımı;

"Millî Takım dişe diş, korakor mücadele ediyor."