ne demek?

bir yazı, eser vb.nin aslına bakarak aynını veya benzerini oluşturmak

Kullanımı;

"Beğendiğimiz bir şiiri hemen kopya edebilir, günler günü cebimizde taşır, açar açar okuruz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kop-ya et-mek