ne demek?

Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç; agraf

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Bulgarca kopça"

Kullanımı;

"Sedef bir kopça, kirli ve incecik boynunu sıkmıştı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kop-ça