ne demek?

Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca coordinat"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ko-or-di-nat

Bir yüzey üzerinde veya uzayda bir noktanın yerini belirten sıralı ikili veya üçlü; apsis

Tipi / Türü;

matematik